ខ្មាន់កាំភ្លើង​ស្លៀកពាក់​ជា​ប៉ូលិស បាញ់សម្លាប់​មនុស្ស ១៦​នាក់​នៅ​កាណាដា​ – CEN