ចុះ​ណែនាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អាជីវករ​លក់ដូរ​តាម​ផ្សារ ចូលរួម​ធ្វើ​អនាម័យ និង​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ ឲ្យ​បាន​របៀបរៀបរយ ដើម្បី​ក្លាយជា​ទីក្រុង​ស្អាត – CEN