ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា កើនឡើង​ដល់​ជាង ១០០​នាក់​នៅ​មី​យ៉ាន​ម៉ា​ – CEN