តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ស្វាយរៀង ទទួលបាន​គម្រោង​វិនិយោគ​តម្លៃ​ជាង ១១​លាន​ដុល្លារ និង​បង្កើត​ការងារ​បាន​ជិត ​៨០០ ​កន្លែង​ – CEN