អ្នកទោស​ម្នាក់ ដោះ​ច្រវា​ក់ជើង​ក្នុង​បន្ទប់​តុលាការ ឃើញ​ឱកាសល្អ​ស្ទុះ​បំ​បុក​ប៉ូលិស​ហែក​ទ្វារ​រត់គេចខ្លួន (​វីដេអូ​) – CEN