ភ្លៀង​នឹង​បង្កើន​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ ជា​លំដាប់ ធ្វើ​ឲ្យ​ធាតុអាកាស​ក្តៅ នឹង​អាច​ចុះថមថយ​មួយកម្រិត​ – CEN