ក្រសួងសុខាភិបាល បដិសេធ​វីដេអូ​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក Guthleber Sophea ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឱសថ​សម្រាប់​ព្យាបាល ឬ​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN