ស្ត្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់ ទទួលមរណភាព ដោយសារតែ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ – CEN