ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេច​ឲ្យ គណបក្ស​ឯកភាព​ជាតិខ្មែរ ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN