សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា បង្វែរ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​សរុប​ចំនួន ៥៦​លាន​អឺរ៉ូ យកមក​ហិរញ្ញប្បទាន​លើ​វិស័យ​គាំពារ​សង្គម​ – CEN