លោកជំទាវ​ហ៊ុន​ស៊ី​ណាត ប្រកាស​មិន គាំទ្រ​ទៅលើ​សកម្មភាព​ខុសច្បាប់​របស់​ឈ្មោះ​សុវណ្ណ រិទ្ធី ហើយ​ស្នើឱ្យ​សមត្ថ​កិច្ចចាត់ការ​ចំពោះ​បុគ្គល​ណា​យក​សំណេរ​របស់លោក​ជំទាវ​ទៅ​បកស្រាយ​ – CEN