រឿង​លុយ​បុណ្យសព​លោក​កែម ឡី​៖ លោក ប៉ាង ងួនទៀង​-​មឿ​ន តុលា អត់​ឃើញ​ចូលខ្លួន​ឆ្លើយបំភ្លឺ​ – CEN