ស្ត្រី​ម្នាក់​ខូចចិត្ត​ជាខ្លាំង ព្រោះតែ​ខំ​ធ្វើបុណ្យ​ចែក​អាហារ​ហ្វ្រ៊ី​ជូន​ប្រជាជន បែរជា​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​រឹបអូស​អស់ ដោយ​ចាត់ទុកថា​រំលោភ​ក្រឹត្យ​គ្រាអាសន្ន (​វីដេអូ​) – CEN