​របរ​ស្រី​ពេស្យាចារ​នៅ​បង់​ក្លា​ដេ​ស កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​កក្រើក​ពិភពលោក​ឡើងវិញ បន្ទាប់ពី​… – CEN