​ទីបំផុត​ប៉ូលិស ដែល​បាញ់សម្លាប់​ប្អូនថ្លៃ ពិតជា​គេច​មិន​ផុត ពី​សំណាញ់​ច្បាប់​ឡើយ​ – CEN