វីដេអូ នៃ​ការ​ចែកចាយ​សារធាតុ​ញៀន នៅ​តំបន់​បឹងកក់​ផ្លូវ​រថភ្លើង ជា​វីដេអូ​ចាស់​ – CEN