គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២២​មេសា មាន​កម្មករ​រោងចក្រ​ចំនួន ៥១៦​នាក់ មក​ត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព បន្ទាប់ពី​ឈប់សម្រាក​អំឡុងពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយ​ត្រឡប់​ចូល​បម្រើការ​ងាវិញ​ – CEN