ក្រសួងមហាផ្ទៃ​កំពុង​តាក់តែង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការប្រឆាំង​ការសម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ – CEN