សង្ឃឹមថា ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​លូ នៅ​តំបន់​ខាងកើត និង​ខាងត្បូង​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ អាច​ដើម្បី​បញ្ជៀ​សការ​ជន់​លិច ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង នៅ​រដូវវស្សា​នេះ​ – CEN