​ក្រុម​ឈ្មួញ ដឹកជញ្ជូន​ឈើ​តាម​ម៉ូតូ យកមក​លាក់​នៅ​ចំការ​ស្វាយចន្ទី ក្បែរ​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​ភូមិ​ភិ – CEN