​សូម​កុំអាល​ជ្រួលច្របល់​អី បើសិនជា iPhone ឬ iPad របស់លោក​អ្នក​នៅ​សុខៗ​គាំង​លែង​ដើរ​ភ្លាមៗ​នោះ​ – CEN