អ្នក​មិន​គោរព​ច្បាប់ នៅតែ​បើកបរ​រថយន្ត​កែច្នៃ​ខុស​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ដឹកជញ្ជូន​សំពីងសំពោង ដឹក​លើស​ទម្ងន់ គ្មាន​ប័ណ្ណបើកបរ​​នៅលើ​ផ្លូវ​សាធារណៈ នៅ​ប៉ៃលិន​ – CEN