នាវិក ១៨​នាក់ នៅលើ​នាវា​ពិឃាត​អា​មេ​រិច មាន​ផ្ទុក​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN