មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​ព​ន្លឿ​ន​ការផលិត​ថ្នាំ និង​វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែ​អា​មេ​រិច​មិនបាន​ចូលរួម​ – CEN