កម្ចាត់​ក្បាល​ពោះធំ​ចេញ ដោយមាន​ទម្លាប់​ទទួលទាន​ផ្លែឈើ​ទាំងនេះ​ – CEN