ភ្លើងប្រច័ណ្ឌ ៖ បុរស​ម្នាក់​ជា​យោធា ផ្ទុះអាវុធ ត្រូវ​ប្រពន្ធ​ស្លាប់​រួច​ដឹក​សព​ប្រពន្ធ​ទៅផ្ទះ ហើយ​ទូរស័ព្ទ​ប្រាប់​សមត្ថកិច្ច ឲ្យ​មកឃាត់​ខ្លួន​គាត់ – CEN