សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ដល់ទី​តាំង​ភ្លាមៗ​ដេី​ម្បី​ណែនាំ អប់រំ និង​បញ្ឈប់​រាល់​សកម្មភាព​ផឹកស៊ី​ដែល​បង្ក​សម្លេង​រំខាន​អ្នកជិតខាង​ – CEN