ពលករ​ចំណាករ​ស្រុក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ​ចំនួន​ ១៧ ​នាក់​ទៀត​ បាន​វិលត្រឡប់​មកដល់​ស្រុកកំណើត​នៅ​ខេត្តតាកែវ – CEN