អូ​តែ​ល​នៅ​ថៃ ត្រូវ​បិទទ្វារ ព្រោះតែ​វិបត្តិ Covid-19 ស្រាប់តែ​ថៅកែ​នាំ​បុគ្គលិក​ជាង ២០ នាក់ បង្កើត​មុខរបរ​ថ្មី​ – CEN