ចិន​ថា អ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់​នៅ​ទីក្រុង​វូ​ហាន ជាសះស្បើយ និង​ចេញពី​ពេទ្យ​ – CEN