១៣ តុលា ខាងមុខនេះ តារា​ល្បី​ថៃ Jame នឹង​មក​កម្ពុជា​រួមចំណែក​ចែករំលែក​ក្តី​ស្រលាញ់​ – CEN