វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េង​លី ៖ តើ​ការ​ហូរឈាម​ច្រមុះ ជា​រឿង​គួរឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ ដែរឬទេ​? – CEN