ស្នងការ​ខេត្តកណ្ដាល ប្រាប់​ឲ្យ​វៀតណាម រើ​តង់ និង​ដកថយ​ក្រោយ​ឲ្យ​បាន​ឆ្ងាយ​ពី​តំបន់ស នៅ​ចំណុច​ប៉ុស្ដិ៍​ដំបូក​ចែវ (​វីដេអូ​) – CEN