ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ដាក់​កំហុស​លើ​ចិន​ថា ជា​អ្នកធ្វើ​ឲ្យ​រាតត្បាត​វីរុស COVID-19 និង​ថា​អា​មេ​រិច​នឹង​ទារ​សំណង​ពី​ចិន​ – CEN