ពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​គ្រួសារ មកពី​ឃុំ​ចំនួន​៥ ក្នុងស្រុក​សង្កែ ស្នើ​រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួកគាត់ បន្តធ្វើ​ស្រែ ដែល​អាស្រ័យ​ផល​ជាង​២០​ឆ្នាំ – CEN