រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ អំពាវនាវ ទៅដល់ កម្មករ​កម្មការិនី និង​អ្នកបើកបរ​ដឹក​កម្មក​រ ចូលរួម​អនុវត្ត​ច្បាប់ ចរាច​រណ៍​ – CEN