ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៩ មេសា ដល់​ថ្ងៃទី​៥ ខែឧសភា ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ពី​ប្រទេស​ចិន មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្សោយ​គ្របដណ្តប់​លើ​កម្ពុជា អាច​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ – CEN