បើក​ត្រាក់ទ័រ​ឈូសឆាយ​ក្រឡឹង​ជុំវិញ​ដីដំបូក បាក់​រលំ​សង្កត់​ស្លាប់​បុរស​ម្នា​ក់នៅ ស្រុក​រមាសហែក – CEN