​ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំនេះ នាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ បណ្តេញ​ជនបរទេស​ចេញពី​កម្ពុជា ៣៣៩​នាក់​ – CEN