​ឃាត់​ជនជាតិ​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​ម្នាក់ ក្រោយ​បង្ក​បទល្មើស​ប្លន់​លុយ​ចំនួន​៣.៥០០​ដុល្លារ​ – CEN