អាជ្ញាធរ​ដែនដី​មូលដ្ឋាន ជំរុញ​អោយ​សិស្ស​ខិតខំ​រៀន​សូត្រ ទើប​មាន​អនាគត​ល្អ​ – CEN