លោកជំទាវ ឃួន សុ​ដា​រី​៖ បើទោះបីជា​ស្ថិតិ​អ្នក​ឆ្លង និង​ជាសះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​COVID-19 នៅ​កម្ពុជា​បាន​ថយចុះ តែ​យើងទាំងអស់គ្នា​ត្រូវតែ​បន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដោយ​ស្មារតី​យកចិត្តទុកដាក់ និង​ម៉ឺងម៉ាត់​ដដែល​ – CEN