ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​នឹង​បោះឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃត្រង់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ លើ​កា​រលើ​ច្បាប់​ថវិកា​ថ្មី​បណ្ដោះអាសន្ន​មួយ សម្រាប់​រយៈពេល​យ៉ាងតិច ៣ សប្ដាហ៍​ទៅមុខ​ – CEN