អាចម៍ផ្កាយ​មួយ​ដុំ​របស់​ព្រ​ចន្ទ ត្រូវគេ​ដាក់លក់​ក្នុងតម្លៃ​ជិត ៣​លាន​ដុល្លារ​ – CEN