ធ្លាយរឿងអាស្រូវ ករណីត្រាក់ទ័រកសិកម្ម ដែលគយខ្មែរចុះបង់ពន្ធនាំចូល – CEN