ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ តែចារិតអន់​! ខឹង​ប៉ូលិស​ចាប់​ផាកពិន័យ​អស់ ៦ ម៉ឺន​រៀល ព្រោះ​អត់​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព ជេរ​ដាក់​ទំនាយ​ប៉ូលិស​យ៉ាង​ធ្ងន់ៗ – CEN