មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង គីម ជុង​អ៊ុន​លេច​មុខជា​សាធារណៈ​លើកដំបូង ក្រោយ​មានការ​ចុះផ្សាយ​ជាច្រើន​ថា លោក​បាន​ស្លាប់​ – CEN