មួក​មាន កញ្ចក់​មាន ផ្លាកលេខ​មាន ហើយក៏​អត់​ជិះ​បញ្ច្រាស់​ដែរ តែ​សំខាន់​លោក​ប៉ូលិស​អាច​មើល​ដឹងថា ម៉ូតូ​បង់​រំ​លោះ​មិនទាន់​ដាច់ កាត​គ្រី​នៅ​ធនាគារ លើកដាក់​ឡាន​អត់​និយាយ​ច្រើន​ – CEN