​លទ្ធផល​នៃ​ការ​រឹតបន្តឹង​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ ​សរុប​ ២៤០​គ្រឿង, នគរបាលបង្ហាញតារាងតម្លៃនៃការផាកពិន័យ សុទ្ធតែខ្ទង់សែន លានរៀល​ – CEN