ចុះ​អនុវត្ត​ការ​រឹតបន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី​២ ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើការ​តវ៉ាបិទផ្លូវ ចោទ​សមត្ថកិច្ច អនុវត្ត​ច្បាប់​លើសគោលការណ៍ ដល់ថ្នាក់វាយ​និង​ចាប់ដាក់​ខ្នោះ អ្នកបើក​រ៉ឺម៉ក នៅ​ស្រុក​ចន្ទ្រា​ – CEN